Sklep z zabawkami dla dzieci

Ciąża Mnoga

Ciąża i Poród - Ciąża Mnoga, Ciąża i Poród Naturalny

Ciąża Mnoga

Ciąża mnoga to szczególny przypadek w ginekologii, określany ogólnie jako wytworzenie się w jamie macicy kobiety dwóch lub więcej zarodków, a nie, jak w przypadku ciąży pojedynczej – jednego zarodka. Istnieje tutaj wiele odmienności i dalszych odstępstw, ale o tym za chwilę. Przyczyn tego nie udało się konkretnie wyjaśnić, jest to dzieło „zrządzenia losu”. Z pewnością na wystąpienie ciąży mnogiej narażone są dużo bardziej te kobiety, które leczą się hormonalnie, i tym sposobem stymulują swój cykl miesięczny, czy moment owulacji. Ponadto, istnieje w medycynie tzw. reguła Hellina, która określa średnie prawdopodobieństwo wystąpienia różnych odmian ciąż bliźniaczych, a przedstawia się ona mniej więcej następująco

– bliźnięta = 1:85 = 1,18%
– trojaczki = 1:7255 = 0,013%
– czworaczki = 1:614125
– pięcioraczki = 1:52200625

Co więcej, swoiste reguły co do występowania ciąż mnogich wiążą się również z rozmieszczeniem ludnościowym na świecie. Otóż, okazuje się, że przedstawicielki rasy żółtej, a więc np. Chinki, Japonki czy Koreanki w porównaniu z rasą białą zdecydowanie rzadziej rodzą za jednym razem więcej niż jedno dziecko, natomiast Europejki czy ogólnie przedstawicielki rasy białej nie dościgują pod tym względem Murzynek, które przodują w donoszeniu ciąż niepojedynczych.

Tak więc, przypatrując się powyższej regule Hellina, nietrudno o prosty wniosek, iż jedną z najbardziej rozpowszechnionych odmian ciąży mnogiej, jest ciąża bliźniacza. Nie dziwi to już dziś o tyle, że niejednokrotnie słyszy się o przypadkach urodzeń np. ośmioraczków. Prawdopodobieństwo urodzenia trojaczków wynosi niewiele ponad 0,01%, czyli jest bardzo małe. Nie oznacza to jednak, że w gruncie rzeczy takie przypadki na świecie to rzadkość.

Ciąże mnogie dzieli się na monozygotyczne oraz polizygotyczne. Te pierwsze zawsze wiążą się z występowaniem zarodków identycznych genetycznie. Dzieci takie są podobne do siebie jak krople wody, trudno je odróżnić, posiadają ten sam materiał chromosomalny, i co najważniejsze – zawsze są tej samej płci. Oczywiście, najczęściej są to bliźniaki. Wówczas takie dzieci nazywa się bliźniętami jednojajowymi. Jak sama nazwa mówi, oznacza to, iż powstały z jednego jaja. Mianowicie, w momencie zapłodnienia, komórka jajowa, do której przeniknął plemnik, staje się tzw. zygotą, która następnie ulega wielu podziałom. Czasem zdarza się tak, zupełnie przypadkowo, iż w wyniku tych podziałów dojdzie do całkowitego oderwania się jednej z części, lub więcej, co powoduje, że pojawiają się jakoby dwa (lub więcej) zarodki, które następnie rozwijają się osobno. Przyczyny ciąż monozygotycznych wciąż nie są do końca znane, jednak niemal pewne jest, że kobieta, która raz zajdzie w taką ciążę, następnym razem również może się jej to przydarzyć. Bliźniaki jednojajowe poza tym, że są do siebie łudząco podobne, rozwijają się tak samo, to, co istotne – zawsze posiadają jednego ojca. Stwierdzenie to wydaje się zapewne bardzo banalne, jednak, jak za chwilę będzie o tym wspomniane, nie zawsze tak jest. Ciąże monozygotyczne dzieli się następnie na jeszcze kolejne trzy podrodzaje:

  • płody dwukosmówkowe dwuodwodniowe – zarodki rozwijają się we własnych kosmówkach i owodniach;
  • płody jednokosmówkowe dwuowodniowe – zarodki rozwijają się w jednej kosmówce i w oddzielnych owodniach;
  • płody jednokosmówkowe jednoowodniowe – zarodki nie posiadają ani własnej kosmówki, ani własnej owodni.

Co to jest zatem owa kosmówka oraz owodnia? Są to błony płodowe, osłaniające zarodek oraz pęcherzyk żółciowy. W pierwszej kolejności znajduje się omocznia, w drugiej – owodnia, a na końcu (błona zewnętrzna) jest właśnie kosmówka, która przylega do macicy w momencie zagnieżdżenia się zarodka.

Ciąże polizygotyczne, jak łatwo się domyślić, nie powstają na skutek podziału jednej zapłodnionej komórki jajowej, czyli zygoty. Czyli zatem jak to się dzieje? Jak wcześniej wspomniano, bardzo często w ciążę mnogą polizygotyczną zachodzą te kobiety, które podejmują leczenie hormonalne. Co zatem z tego wynika? Otóż, w wyniku pewnych anomalii dochodzi czasami do jednoczesnego uwolnienia z jajników dwóch dojrzałych komórek jajowych – albo z jednego jajnika, albo z dwóch. Jeśli więc w jajowodach znajdują się dwie lub więcej komórki jajowe, gotowe do zapłodnienia, wtedy też może zdarzyć się tak, że więcej plemników przeniknie do jajeczek. Może to nastąpić w jednym czasie, ale nie tylko, często nawet w odstępach. Wszystko to sprowadza się do jednego, prostego wniosku, iż kobieta, która posiada w swym łonie na przykład dwoje dzieci, to nie oznacza to, że oboje muszą posiadać jednego ojca! Co więcej – poród nie musi nastąpić w jednym dniu. Bliźnięta dwujajowe nigdy nie są identyczne, nie posiadają takiego samego materiału genetycznego. Mogą być odmiennej płci! Rozwijają się zupełnie odmiennie, każde posiada własne łożysko i błony płodowe. Nie oznacza to jednak, że są od siebie całkowicie niezależne. W około 4% przypadków, i tyczy się to również ciąż monozygotycznych, dochodzi do śmierci jednego lub dwóch płodów. Śmierć jednego płodu może się także odbić negatywnie na drugim zarodku, lecz nie jest to stałą regułą.

Nieważne, czy ciąża jest monozygotyczna, czyli polizygotyczna, to jednak zawsze każda ciąża mnoga wiąże się z podniesionym ryzykiem niedonoszenia ciąży, wystąpienia różnych komplikacji przedporodowych oraz powikłań poporodowych. Ponadto zdarzają się różne nieprawidłowości w rozwoju zarodków – mogą być na przykład zrośnięte w jakimś miejscu ciała, i wówczas mówi się o nich „bliźniaki syjamskie”. To, czy jest możliwość je chirurgicznie rozdzielić, zależy od tego, na ile istnieje szansa na osobne przeżycie każdego płodu. Sprawa z pewnością komplikuje się, gdy bliźniaki posiadają na przykład wspólne serce, płuco, mózg, itd.

Jeśli chodzi o rozpoznanie ciąży mnogiej, to najłatwiej jest tego dokonać poprzez kontrolowanie ruchów zarodka (zarodków). I tak, na przykład wówczas, gdy kobieta odczuwa ruchy w różnych miejscach macicy, powinien być to dla niej bardzo ważny argument. Poza tym, najprostszym sposobem jest obserwowanie wielkości brzucha, który można porównać z innymi ciężarnymi kobietami. Jeśli jest on nieproporcjonalnie duży, należy udać się do lekarza z podejrzeniem, iż może to być ciąża mnoga.

Co się zaś tyczy samego porodu, to poród jednego płodu trwa zdecydowanie krócej niż w przypadku ciąży pojedynczej, gdyż wówczas zarodek jest dużo mniejszy (gdyż macica kobiety ma możliwość poszerzania się, ale tylko do pewnego stopnia, a żeby dwa lub więcej łożysk mogły się w niej zmieścić, oznacza to, iż zarodki muszą być dużo mniejsze niż normalnie). Po odczekaniu około pół godziny (z reguły) przyjmuje się drugi poród. I co ważne, w przypadku kobiet, które rodzą po raz pierwszy, bardzo często wykonuje się cesarskie cięcie. Poród drogą naturalną w ich przypadku odbywa się tylko wtedy, gdy oba płody są zwrócone ku szyjce macicy główkami.