Sklep z zabawkami dla dzieci

Etapy Porodu


Etapy Porodu

Pomimo, iż każdy poród wygląda i przebiega inaczej, to zwykle, w prawidłowo przebiegającym porodzie wyodrębnić można trzy główne jego etapy.

Ciąża i Poród - Przebieg i Etapy Porodu, Najważniejsze Informacje

W pierwszym etapie, zwanym wczesnym bądź utajonym, który trwać może nawet 7-10 godzin, kobieta rodząca odczuwa skurcze, dzięki którym szyjka macicy musi się rozewrzeć do 10 cm. Najpierw szyjka ta skraca się, a następnie rozwiera – najpierw na 2 cm, potem na 5 cm, aż osiągnie pełne rozwarcie, czyli na pięć palców.

U niektórych kobiet ta faza porodu może trwać znacznie której, dzięki temu, iż szyjka zaczyna się rozwierać już w czasie ostatnich tygodni ciąży. W tej fazie porodu, w związku z występowaniem skurczy, kobieta odczuwa silny ból, który może być zmniejszony środkami farmakologicznymi, takimi jak: znieczulenie zewnątrzoponowe bądź dolargan. Na tym etapie kobieta może przez cały czas chodzić, kucając bądź siadając na piłkę do porodu jedynie w trakcie trwania skurczu, a także sprawdzając po jakiś czas, za pomocą badania KTG, pracę serca i stan dziecka. U wielu kobiet w pierwszych godzinach akcji skurczowej pojawia się biegunka oraz wymioty. Pod koniec tego etapu porodu skurcze występują już z reguły co 3-4 minuty i trwają około 60 sekund. W tym czasie również odpływają wody płodowe, które jeśli tylko się sączą, zostaną wydalone w formie przecięcia pęcherza płodowego. Na tym etapie dziecko powoli przesuwa się w dół ruchem śrubowym, przyciągając kończyny do tułowia oraz główne do klatki piersiowej. W organizmie kobiety działają teraz dwa hormony: w trakcie fazy działa endorfina – hormon o właściwościach znieczulających zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Natomiast na końcu etapu organizm kobiety zaczyna wydzielać adrenalinę – hormon pozwalający uruchomić zapasy energii, niezbędne w drugim etapie porodu.


Pełne rozwarcie stanowi sygnał, że zaczyna się właśnie druga faza porodu, czyli poród właściwy lub inaczej wydalanie. Ten etap przebiega znacznie krócej, aniżeli pierwszy i trwa do około 2 godzin u pierwiastek (kobiet rodzących po raz pierwszy) oraz około 30 minut u wieloródek. W tym okresie dziecko już nie posiada ochrony, jaką dawały mu wody płodowe, tak więc kobieta powinna maksymalnie skoncentrować się w efektywnej pomocy swemu dziecku w przyjściu na świat. Wypychanie dziecka z brzucha matki przyspieszają zarówno skurcze macicy, jak i parcie, w związku z czym kobieta odczuwa w tym okresie narastający ból w okolicy krzyżowej, a skurcze stają się bardzo silnie. Rodząca powinna wybrać dla siebie najodpowiedniejszą pozycję do rodzenia, (choć niestety jest to bardzo rzadko możliwe w polskich szpitalach). Poza odpowiednią pozycją, najważniejsze jest oddychanie, kobieta powinna oddychać spokojnie, a w miarę, jak narasta skurcz, jej oddech powinien stawać się szybszy, aż do chwili, kiedy poczuje nieodpartą potrzebę parcia. W tym momencie powinna zatrzymać powietrze w płucach i mocno zepchnąć przeponę w kierunku spojenia łonowego. Po ustąpieniu skurczu, oddech znów powinien stać się spokojny i miarowy. W pewnym momencie nadejdzie skurcz, który wypchnie na zewnątrz główkę (wiele kobiet czuje, który skurcz był decydujący) i ten moment jest przełomem drugiej fazy porodu. Następnie przez kanał rodny skurcze przepychają kolejno barki dziecka, brzuszek i nóżki. W trakcie tej fazy porodu lekarz może wykonać tzw. epistomię, czyli nacięcie krocza w przypadku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ten etap kończy się, kiedy dziecka, umazane jeszcze krwią, wodami i mazią płodową trafia na brzuch kobiety i rozlega się jego pierwszy krzyk. Następnie niemowlę zabierane jest przez lekarza do zważenia, zmierzenia oraz oceny w skali Apgar, natomiast kobieta przechodzi do trzeciego etapu porodu.


Trzecia faza porodu, zwana przejściową polega na urodzeniu łożyska, którego stan następnie również jest sprawdzany przez lekarza położnika i trwa od 10 do 30 minut. Towarzyszące jednak temu skurcze są już nieporównywalnie słabiej odczuwalnie i niemalże bezbolesne dla kobiety. Po urodzeniu popłodu (łożyska i błon płodowych) krocze rodzącej, jeśli istnieje taka konieczność, zostanie zszyte przy znieczuleniu miejscowym. Przez następną godzinę lub dwie kobieta pozostaje na sali porodowej w celu obserwacji, po czym, jeśli nie nastąpią żadne komplikacje, transportowana jest na oddział noworodkowy i tam pozostaje ze swoim nowo narodzonym dzieckiem.


Sklep z zabawkami dla dzieci