Sklep z zabawkami dla dzieci

Karmienie

Ciąża i Poród - Karmienie Piersią czy Karmienie Butelką

Karmienie Piersią czy Karmienie Butelką

Przez dziewięć miesięcy od momentu poczęcia, dziecko nabywa wszelkich umiejętności, potrzebnych mu do samodzielnego życia poza organizmem matki. Odcięcie pępowiny po narodzinach zmusza dziecko do podjęcia samodzielnych funkcji życiowych, takich jak: oddychanie, trawienie, utrzymanie ciepłoty ciała i przyswajanie pożywienia, które mu podasz.
Zanim jeszcze dziecko przyjdzie na świat, matka odżywia go swoją krwią, która dostarcza mu wszystkich potrzebnych składników odżywczych za pomocą naczyń krwionośnych. Aby lepiej przygotować się do tej ważnej czynności, jaką jest samodzielne przyswajanie pokarmu, w 32 tygodniu ciąży u dziecka wykształca się odruch ssania. Bez niego nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie karmienia piersią czy butelką, dlatego też wcześniaki, urodzone wcześniej, podłączone są do respiratora i karmione dożylnie.

Prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i psychomotoryczny dziecka jest uwarunkowany wieloma czynnikami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Czynniki zewnętrzne, a w szczególności środowiskowe czy kulturowe, a przede wszystkim zachowania i zwyczaje związane z żywieniem, w szczególny sposób wpływają na rozwój dziecka. Prawidłowe żywienie powinno zapewnić dziecku rozwój fizyczny, intelektualny, zapobiegać wszelkim niedoborom ujawniającym się zarówno w wielki niemowlęcym, ale także w wieku dorosłym.
Obowiązują dwa modele żywienia noworodków niemowląt. Preferowane jest karmienie naturalne – karmienie mlekiem kobiecym, lub karmienie sztuczne, z wykorzystaniem mleka modyfikowanego. Który z tych rodzajów jest lepszy?

Karmienie naturalne z samej nazwy wynika z natury człowieka. Tak, jak naturalne jest zajście kobiety w ciążę i urodzenie dziecka, tak samo karmienie go własnym mlekiem jest dalszym ciągiem tego samego zjawiska fizjologicznego, jakim jest macierzyństwo. Laktacja, czyli wytwarzanie mleka jest procesem naturalnym i w sposób stały powiązanym z aktem porodu. Hormony przysadkowe pobudzają aktywność gruczołów mlecznych, przygotowywanych już w okresie ciąży przez hormony jajnika, łożyska i przysadki. Ogromny wpływ ma tu również świadomość matki oraz jej psychiczne nastawienie.

Są jednak sytuacje, kiedy matka nie może z przyczyn obiektywnych karmić swojego dziecka mlekiem własnym. Zaliczyć możemy do nich przede wszystkim ciężkie schorzenia matek. Również ze strony dziecka może pojawić się przeciwwskazanie do karmienia naturalnego w postaci wrodzonej choroby metabolicznej, tzw. galaktozemii. Wówczas jedynym rozwiązaniem karmienia dziecka pozostaje wykorzystanie mleka modyfikowanego. Obok powodów obiektywnych, duża liczba kobiet nie karmi swoich dzieci piersią również z błahych powodów, np. lęk przed zniekształceniem piersi, lęk, że dziecko się nie najada, zbyt szybka rezygnacja z karmienia piersią z powodu pierwszych nieudanych prób, niechęć do utrzymania diety podczas karmienia piersią.

Zdecydowana większość ciężarnych matek planuje karmić swoje dziecko piersią, ponieważ wie, że mleko matki jest najlepsze dla niemowlęcia, a idea karmienia dziecka w sposób naturalny wydaje się słuszna. Powszechnie wiadomo, że w żywieniu niemowląt nic lepszego nie wynaleziono niż pokarm kobiecy, który jest najlepiej zbilansowanym pożywieniem zawierającym wszystko, co jest potrzebne dziecku do prawidłowego wzrostu i rozwoju w pierwszym okresie jego życia. Ponadto mleko matki jest dla dziecka smaczne, ma właściwą temperaturę, pozbawione jest chorobotwórczych drobnoustrojów, zawiera przeciwciała, które chronią dziecko przed różnymi chorobami, a także biegunką, zakażeniami dróg oddechowych, a także wywołuje mnie kolek i wzdęć brzuszka i nie powoduje alergii.

Prawidłowa laktacja karmienie piersią – rozpoczyna się najczęściej od 48 do 72 godzin po porodzie i przejawia się powiększeniem piersi, w których pojawia się mleko. Karmienie noworodka można rozpocząć już kilka godzin po porodzie. W pierwszych dniach laktacji gruczoł sutkowy wydziela jedynie siarę, która zawiera więcej białka, niż mleko późniejsze, a większość jej część stanowią ciała odpornościowe. Bogatsza jest także w witaminę A oraz sole mineralne. Wydzielanie siary trwa z reguły od 5 do 10 dni, ale dopiero w końcu pierwszego miesiąca pokarm matki ma dojrzały skład. Nie oznacza to, iż w całym okresie karmienia pokarm matki jest taki sam. Stale zmienia on swój skład dostosowując się do rozwoju dziecka w taki sposób, aby w każdym wieku jak najlepiej dopasować się do delikatnego i jeszcze nie w pełni rozwiniętego układu pokarmowego dziecka. Ponadto, skład mleka matki zmienia się zarówno w trakcie całego okresu laktacji, jak również w trakcie pojedynczego karmienia – początkowo wydziela się mleko bardziej rozrzedzone i słodkie, a następnie zawierające więcej białek i tłuszczów. Źródła podają, iż do 6 miesiąca życia dziecko żywione mlekiem matki nie wymaga żadnego dokarmiania.

Karmienie piersią jest także okresem szczególnej więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem. Jest ono źródłem radości macierzyńskiej dla kobiety poprzez ścisły kontakt z dzieckiem i więź uczuciową, a dla dziecka pierś odgrywa rolę pępowiny łączonej go nadal z matką.

Karmienie sztuczne

Karmienie sztuczne jest to z kolei odżywianie niemowląt modyfikowanym mlekiem krowim, upodobnionym do mleka ludzkiego. Zabieg ten wymaga specjalnej technologii, która jest stosowana w zakładach zajmujących się produkcją tegoż mleka. Modyfikacja polega na zmianie składu mleka krowiego, w taki sposób, aby zawartość jego składników, ich przyswajalność oraz wartość energetyczna były jak najbardziej zbliżone do mleka matki.

W karmieniu sztucznym można także wykorzystać zwykle niemodyfikowane mleko w proszku dla niemowląt, ale tylko w przypadku braku mieszanek modyfikowanych i to w odpowiednim rozcieńczeniu. W grupie przetworów mlecznych modyfikowanych rozróżnia się dwa ich typy: preparaty do początkowego żywienia niemowląt – 4-6 miesiąca życia oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt – powyżej 4 miesiąca życia dziecka. Preparaty te w swojej nazwie handlowej mogą ponadto zawierać różne symbole, odpowiadające ich przeznaczeniu (np. „HA” – preparaty hipoalergiczne, „AR” – preparaty dla dzieci w tendencją do ulewania się pokarmu, „R” – mieszanka mleczna z dodatkiem kleiku ryżowego, „GR” – z dodatkiem kleiku gryczano-ryżowego).
Przygotowanie mieszanek mlecznych wymaga szczególnej higieny. Mleko modyfikowane powinno być świeże, jałowe i z odpowiednią datą ważności podaną na opakowaniu. Cały sprzęt wyposażenia wykorzystywany do przygotowania i podawania dziecku mieszanki mlecznej należy utrzymywać w idealnej czystości, tym bardziej, iż dziecko karmione sztucznie pozbawione jest naturalnej ochrony przed zakażeniami, a resztki mleka są dobrą pożywką dla bakterii. Zawsze należy przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniach mleka modyfikowanego, gdyż niezachowanie właściwych proporcji może być niebezpieczne dla dziecka. Przy karmieniu sztucznym należy zwrócić również szczególną uwagę na temperaturę podawanego pokarmu.

Na podstawie zdobytych argumentów rodzice, a w szczególności matka powinna samodzielnie podjąć decyzję, korzystną zarówno dla siebie jak i dla dziecka, jaką metodę karmienia wybrać. Bez względu na dokonany wybór Pierś czy Butelka, należy pamiętać, że to nie rodzaj pokarmu podawanemu dziecku decyduje o tym, jaką jest się matką, i w jakim stopniu kocha się swoje dziecko. Można podawać dziecku butelkę z taką samą miłością i czułością jak pierś. Rodzaj podawanego mleka, nie kształtuje kobiety jako matki i nie klasyfikuje jej uczuć do dziecka jako mniejszych czy mniej intensywnych.